Skip to main content

501 15 16 15

biuro@parkaria.pl

 

GWARANCJA

 

Firma PARKARIA udziela gwarancji na dostarczone produkty na okres 12 miesięcy.

W tym okresie zobowiązuje się do wymiany elementów, w których ujawnią się  ukryte wady produkcyjne lub  materiałowe powstałe z winy producenta , wpływające w istotny sposób na bezpieczeństwo użytkowania produktu. Gwarancją objęte są produkty: prawidłowo eksploatowane i konserwowane, bez  zmian konstrukcyjnych, prawidłowo magazynowane.

Gwarancją nie są objęte:

Wszelkie naturalne cechy drewna jak: pęknięcia, wpływ warunków atmosferycznych, zmian temperatury oraz wilgotności mogą doprowadzić do powstania rys i pęknięć. Rysy i pęknięcia należą do naturalnych cech drewna, zwichrowania, paczenie się drewna, sęki, pęcherze żywiczne, nieprawidłowości w strukturze drewna są naturalnymi cechami i w ramach zakupu są akceptowane przez kupującego.

Wysychania i paczenia się drewna, będące naturalnym zjawiskiem zmian wilgotnościowych. Gwarancja nie obejmuje naturalnych wad drewna wynikających z jego budowy, naturalnej struktury  i właściwości w tym spękania, pęknięcia, rysy, wycieki żywicy, sęki, przebarwienia, szorstkość i chropowatość powierzchni, wahania wymiarów, kurczenie i pęcznienie.

Zarysowania powłok cynkowych, powłok malarskich na elementach stalowych i drewnianych po dokonanym odbiorze produktów.

Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, magazynowania lub przechowywania przez kupującego.

Uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego montażu wykonanego przez zamawiającego.

Uszkodzenia niezależne od sprzedającego spowodowane warunkami klimatycznymi .Przebarwienia i uszkodzenia powstałe w wyniku pęcznienia i kurczenia się drewna.

Naturalne zmiany barwy drewna, zmiany  spowodowane działaniem promieni słonecznych, pęknięcia i zwichrowania będące efektem zmian objętości elementów  drewnianych, naturalne szarzenie powierzchni drewna.

Uszkodzenia powstałe wskutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych takich jak: grad, powódź, pożar, dewastacja, wandalizm.

Uszkodzenia mechaniczne.

Pozostałe uszkodzenia powstałe z przyczyn niezwiązanych ze zwykłym użytkowaniem produktów, niezgodnym z ich przeznaczeniem.

Kradzież elementów.

Wady, które nie mają wpływu na wartość użytkową.

Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, wytarcia, rys, odprysków, wytarcia powłok malarskich, cynkowych na elementach stalowych i drewnianych. Uszkodzeń powłoki malarskiej będących skutkiem przetarć, uderzeń, zadrapań, wytarcia. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, zaniedbań.

Uszkodzeń lakieru, powłoki malarskiej, powłoki cynkowej wynikającej z zaniedbania konserwacji.

W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe niezbędne czynności konserwujące. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji lub zaniedbania konserwacji produktów. Uszkodzenia powstałe z przyczyn zawinionych przez użytkownika.

 

RĘKOJMIA:

W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

 

ZASADY KONSERWACJI

Konserwację desek należy przeprowadzić w zależności od stanu istniejącego i warunków eksploatacji.

Zaleca się konserwację co najmniej raz w roku.

Starą  powłokę na desce należy zeszlifować papierem ściernym lub szlifierką. Jeśli na desce są jakieś pozostałości poprzednich powłok lakierniczych, należy je dokładnie usunąć a w razie konieczności, uzupełnić ubytki szpachlą do drewna. Ponieważ malowana powierzchnia musi być sucha, czysta, deski powinno się najpierw przeszlifować odpowiedniej grubości papierem ściernym, a następnie dokładnie odkurzyć szmatką lub suchym pędzlem. Preparat najlepiej jest nanosić zgodnie z zaleceniami producenta danego preparatu. Przed naniesieniem drugiej warstwy impregnatu deski należy przeszlifować bardzo drobnym papierem ściernym żeby wygładzić powierzchnię drewna i dokładnie odkurzyć powierzchnie przed nałożeniem kolejnej warstwy. Powłoki renowacyjne można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem, zgodnie z zaleceniami producenta danego preparatu. Do produkcji używane jest drewno świerkowe powietrzno- suche czyli posiada taką wilgotność która będzie utrzymywana w warunkach użytkowania. Mebli parkowych nie wolno przechowywać w miejscu suchym i ciepłym ponieważ mogą za bardzo przeschnąć, odpowiednim miejscem będzie zadaszenie zapewniając jednocześnie przepływ powietrza. W wykorzystanym do produkcji materiale są dopuszczone zdrowe sęki, w związku z tym nie uznaje się za wady zdrowe sęki. Sprzedawane produkty są zaimpregnowane preparatem Sadolin Extreme w odpowiedniej kolorystyce oraz dodatkowo lakierem bezbarwnym. Deski malowane są trzykrotnie metodą zgodną z zaleceniami producenta danego preparatu. Elementy stalowe malowane są proszkowo. Elementy drewniane można zabezpieczyć środkami takimi jak lakierobejce zewnętrzne, które na malowanej powierzchni pozostawiają powłokę ochronną.

Wszelkie wątpliwości dotyczące konserwacji produktów proszę konsultować z producentem.